Achegas

Debuxos-varios


Nunca Máis


Nunca Maís (1)


Nunca Máis (2)


Cartel con debuxos de animais galegos 


Nunca Máis (3)


Nunca Máis (4)


Nunca Máis (5)


Nunca Máis (6)


Nunca Máis (7)


Nunca Máis (8)


Algúns nomes de paxaros en galego


Algúns nomes de peixes en galego


Evolución dun abecedario


Os números e o abecedario


Os números en evolución


Os númenos en evolución