Achegas

Debuxos-Física-Química


Bomba multipá


Muíño de vento de eixo horizontal


Enerxía xeotérmica: aplicacións


Enerxía solar: aplicacións


Enerxía nuclear


Tipoloxía dos m...


 Muíños de vento de eixo horizontal


Enerxía do mar: aproveitamento


Enerxía hidráulica: aproveitamento


Diferentes combustibles fósiles


Alternados eléctrico


Elementos dun batán


Obtención de gas da biomasa


Ciclo do carbono na natureza


Tipos de carbón e aplicacións


Enerxías renovable nunha vivenda


Central hidroeléctrica


Central de biomasa


< 1 2 3 4 >