Descargas


Presentacións


Poemas de Ramón Cabanillas sobre a natureza nas distintas épocas do ano, acompañados de fotografías.


As telleiras: descrición, traballos, telleiras do Salnés.


O Rego de Armenteira é un afluente do Umia que acolle unha rica flora e fauna numerosas pequenas fervenzas e un patrimonio etnográfico variado (muíños, pontes, lavadoiros...)


Árbores e conxuntos que destacan polo tamaño, idade, singularidade ou valor simbólico.


Poemas de Uxío Novoneyra e imaxes de paisaxes do Courel con comentarios do léxico.


Poemas de Uxío Novoneira que fan referencia ás distintas estacións, acompañados de imaxes do Courel.


Poemas de Uxío Novoneyra que fan referencia ao tempo acompañados de imaxes e explicacións do vocabulario.


Un percorrido persoal por Galiza


Unha viaxe por Arxentina no inverno de 2000: Igiazú, Bariloche, Terra de Fogo


LIC Monte e Lagoa de Louro: valores naturais


LIC: Río Tea: Valores Naturais


LIC A Marronda: valores naturais


Terras do Miño: aspectos físicos, flora e fauna, etnografía...


Reserva da Biosfera Área de Allariz: natureza, etnografía...


A Serra do Suído: valores naturais e culturais


Val do Salnés (Pontevedra): valores naturais


A biodiversidade: especies protexidas, categorías, exemplos...


Animais invertebrados varios: clasificación, exemplos, esquemas...


As aves: clasificación, exemplos, aves de Galicia.


Os celentéreos ou nidarios: características, casificación, exemplos...


Clasificación sinxela dos seres vivos: esquemas, características, exemplos...


Clasificación xeral dos animais: caracter´siticas, esquemas, exemplos.


Os mamíferos: características, clasificación, exemplos...


Os equinodermos: características, clasificación, exemplos...


Os poríferos (esponxas): características, clasificación, exemplos.


Os moluscos: características, tipos, exemplos galegos...


Os peixes: características, clasificación, exemplos...


Os réptiles: características, clasificación, exemplos...


O coello: descrición, tipos, utilidade, animais semellantes...


O gato: descrición, tipos, utilidade, animais semellantes...


A ovella: descrición, tipos, utilidade, animais semellantes...


Os briofitos (carrizas ou brións e hepáticas). Características, exemplos...


A cebola: características, ciclo, utilidade


A cenoira: características, ciclo, utilidade...


O chícharo: características, ciclo, utilidade...


A col: características, tipos, ciclo, utilidade...


O fabón: características, ciclo, utilidade...


Os fentos e os equisetos: características, exemplos...


A leituga:descrición, ciclo, utilidade...


A pataca: descrición, ciclo, utilidade...


O tomate: descrición, ciclo, utilidade...


As flores: características, elementos, tipos, exemplos...


As follas: características, tipos, exemplos...


Os froitos: características, tipos, exemplos...


As raíces das plantas: morfoloxía, tipos, usos...


O talo: características, tipos, exemplos...


As plantas: características, funcións, tipos, exemplos...A avelaira: descrición, ciclo, exemplares destacados, utilidade...


A célula; características, tipos, exemplos, bioloxía...


As algas: características, tipos, exemplos, usos...


As bacterias: características, tipos, exemplos, importancia...


Esquema sobre as principais clasificacións dos seres vivos


Os fungos: características, clasificación, exemplos, utilidade...


Os liques: características, tipos, exemplos, importancia...


Os protozoos: características, tipos, exemplos...


Os virus: características, tipos, importancia...


Biodiversidades: especies protexidas: exemplos glegos


O Salnés: características, valores naturais (ríos, montañas, costa, flora e fauna, espazos naturais...)


No ano da biodiversidade: importancia, datos sobre os seres vivos, problemas...


Un pequeno percorrido persoal por Costa Rica


Biomas da terra: características, flora e fauna.


Un pequeno percorrido pola costa do Algarve


A auga: propiedades, orixe, importancia, efectos na natureza, usos...


Frrancisco Asorey: biografía, obra... traballo realizado no IES Asorey 2001-2010


A atmosfera: características, orixe, fenómenos atmosféricos, funcións, problemas...


O aire: características, importancia, usos, problemas...


Río Umia: características, percorrido, flora e fauna, aproveitamento...


Os ríos: características, efectos xeolóxicos, usos, problemas...


Os principais ríos galegos: características


Curiosidades sobre os distintos tipos de seres vivos


Ca costa galega. descrición dos distintos tramos, desde Ribadeo ata A Guarda


Formas da costa galega: descrición, orixe, exemplos...


A paisaxe: elementos, tipos, paisaxes galegas...


Os alimentos: tipos, orixe, procesos. A alimentación.


A Enerxías: iniciciación ao coñecemento das distintas formas de transformala.


Iniciación ao coñecemento das máquinas simples e operadores.


Os animais: características e exemplos das principais clases


Os principais cereais: descrición, ciclo, usos, aparellos... O pan


A pataca: descrición, cultivos, usos...


As plantas: características, tipos, partes...


O tratamento dos distintos tipos de resíduos (papel, vidro, metais, materia orgánica...): procesos, sistemas. A redución, a reutilización e a reciclaxe.


O medio mariño: zonas, características, especies...


Táboa periódica cos elementos ordeados en grupos


Táboa periódica cos principais elementos ordeados polo número atómico.


A enerxía: definición, formas de manifestarse, fontes, tipos...


Distintos tipos de aproveitamento da enerxía mariña: ondas, correntes, mareas, térmica...


Enerxía eólica: formas de aproveitamento, tradicionais e modernas


Enerxía hidráulica: formas de aproveitamento tradicionais e actuais


A enerxía nuclear: fusiín e fisión, aparellos, aplicacións, problemas...


A enerxía química: tipos, formas de aproveitamento, aparellos, problemas...


Enerxía Xeotérmica: sistemas dse apoveitamento


Enerxía solar térmica e fotovoltaica: formas de aproveitamento tradicionais e actuais


Estudo das principais máquinas simples e operadores


As rochas: características, tipos, principais rochas galegas...


O ouro: características, procesos, utilidade...


Os minerais: propiedades, tipos, principais minerais galegos...


Minerais de ferro: principais exemplos, características, procesos, aplicacións...


O seixo: características, variedades, usos, procesos...


A arxila: características, tipos, procesos, usos...


A lousa: características, tipos, usos, procesos...


As calcárias: características, tipos, usos, procesos...


O granito: características, tipos, usos, procesos...


Queixos galegos. Elaboración: industrial, artesanal.


Un percorrido por Islandia: natureza, recursos...Espazo natural Río Agra ou Barosa, no concello de Barro


Un percorrido polo arquipélago de Madeira: natureza, costumes...


Fallas, terremotos, volcáns...


Terremotos e maremotos máis importantes da historia


Os volcáns: tipos, erupcións máis importantes


A vida nun pampullo, unha planta vulgar. Máis de cen especies de invertebrados.


As fervenzas: orixe, tipos, exemplos, curiosidades...


Unha breve historia dos principais inventos relacionados coa fotografía


Unha escolma dalgúns dos fotógrafos máis representativos


As mareas negras: que son, causas, efectos, medios de loita e prevención...


Historia da marea negra do Prestige.


Cucurbitáceas: características, exemplos máis representativos


Incendios forestais: tipos, causas, efectos, xeito de previlos e combatelos


O reino protistas: características, clasificación, exemplos...


Un traballo sobre a Antártida aproveitando o centenario da chegada ao Polo Sur


A luz: natureza, propiedades, fontes, efectos, usos...


Ríos e regatos: vocabulario, tradicións, literatura


A calor: natureza, fontes, efectos, usos...


O son: características, fontes, efectos, usos...


A casa: tipos, funcións, funcionamento...


As mesturas: tipos, exemplos, experiencias...


Un achegamento ás plantas carnívoras con algunhas especies galegas


Unha pequena mostra da diversidade dos hórreos de Galicia


Muíños de marea: descrición, historia, muíños en Galicia


Muíños hidráulicos (de río): tipos, historia, muíños hidráulicos en Galicia


Muíños: tipos, descricións, historia, exemplos en GaliciaUnha noite na panadería "A Santiña"


Distintos mecanismos para elevar auga: noras, aparellos eólicos e outras bombas hidráulicas


Mazos, machucos, ferrerías: descrición, funcionamento, exemplos...


Distintas formas de aproveitamento da biomasa


Navegación a vela: historia, tipos, embarcacións tradicionais galegas...


Ríos e regatos: vocabulario, tradicións, literatura...


Chuvia, orballo, xeada, neve: vocabulario, tradicións, literatura...


Fontes, pozos, lavadoiros: tipos, vocabulario, tradicións, literatura...


Vaos, portos, pasos, pontes: tipos, vocabulario, tradicións...


Augas termais e balnearios en Galicia


A auga na cultura galega: aproveitamento tradicional como forma de enerxía


A auga na cultura galega: Formas de paisaxe modeladas pola auga: vocabulario, tradicións


Muíño de marea da Seca, en Cambados: descrición, historia...


Bequena historia da actividade conserveira en Cambados


Algunhas das cousas que se poden ver nunha viaxe de dez días por Escocia


Aproveitamento da enerxía hidráulica en Galicia para cortar madeira


Río Sil: características, percorrido, flora e fauna, aproveitamento...


O río Bibei: características, percorrido, flora e fauna, aproveitamento...


Río Neira: características, percorrido, flora e fauna, aproveitamento...


Río Lérez: descrición, percorrido, aproveitamento...


Río Tambre: características, percorrido, aproveitamento...


Construccións e obxectos artísticos relacionados coa auga


Formas tradicionais de conducir e transportar a auga en Galicia


Río Xallas: características, percorrido, aproveitamento...


Río Anllóns: características, percorrido, aproveitamento...


Río Mero: características, percorrido, flora e fauna...


Río Mandeo: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Río Eume: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Río Belelle: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Río Limia/Lima: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Río Grande de Xuvia: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Río Grande de Camariñas: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Río Mera: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Serra do Castrove: características, usos, flora, fauna...


Río Ouro: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Río Masma: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Rio Eo: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Río Támega: características, percorrido, flora, fauna, aproveitamento...


Parque Natural dos Arribes de Douro: xeoloxía, flora, fauna...


A eiruga da seda: descrición, ciclo de vida, elaboración da seda...