Temas

Costa


Litoral do concello de Vigo

Plantas


O carpe (Carpinus betulus)

Medio


Topónimos da costa de Cambados

Espazos Naturais


Espazo natural Esteiro do Río Baxoi (Miño)

Costa


Ría de Foz: de Foz a Barreiros


A mirta ou mirto (Myrtus communis)

Costa


Unha ría compartida entre Galiza e Asturias, formada na desembocadura do r&iacut...

Espazos Naturais


Espazo natural Río Baleo (Ortigueira)


Principais especies protexidas e endemismos galegos.

Plantas


O rododendro (Rhododendron arboreum)

Medio


O marisqueo en Cambados

Espazos Naturais


Espazo Natural: Río Belelle (comarca de Ferrrol)


Sófora xapónica (Styphnolibium japonicum)

Espazos Naturais


Principais humidais protexidos polo convenio RAMSAR

Medio


O monte máis alto do Grove


Espazo natural: río do Castro (Costa da Morte)

Plantas


Alcanforeiro (Cynnamomun camphora)

Medio


Espazos e elementos que deben ser preservados polo seu interese xeolóxico, desde...

Espazos Naturais


Espazo Natural: Río Grande (Costa da Morte)

Plantas


Árbore do amor, ou árbore de Xudas (Cercis siliquastrum)


< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >