Temas

Medio


Lagos e lagoass... lagoas galegas


Augas termais e balnearios en Galiza


Unha achega á gran biodiversidade que podemos atopar entre as sebas


Aproveitamento tradicional da como forma de enerxía


Formas de paisaxe modeladas pola auga


Construccións e obxectos artísticos relacionados coa auga


Formas tradicionais de conducir e transportar a auga en Galicia


O solo


Características,...


Características da agricultura en Galiza


Traballos e aparellos do agro galego


Construción relacionadas coa agricultura en Galiza


A gandería. Aspectos xerais


A gandería en Galiza: aspectos xerais actuais e históricos


A comarca de Lugo


Estudo elemental dos ecosistemas


Comarca da Baixa Limia (Ourense): valores naturais


A Limia Alta, en terras do sur de Ourense


< 1 2 3 4 5 >