Temas

Medio


O aire


Os días da auga desde a súa creación 


Distintas tipoloxía de protección da natureza 


Os Ecosistemas: elementos, relacións...


Ecosistemas galegos máis representativos


Biomas da terra: características


A auga


A atmosfera


A paisaxe: elementos, tipos, paisaxes galegas...


O medio mariño: zonas, características...


Historia da marea negra do Prestige.


As mareas negras: causas, efectos, prevención...


Incendios forestais. Incendios en Galiza


A casa: tipos, funcións, a casa galega...


Os hórreos en Galiza


Unh percorrido polos faros da costa galega


Ríos e regatos: vocabulario, tradicións, literatura


As precipitacións na cultura galega


As telleiras e o traballo do barro


< 1 2 3 4 5 >